Dyrektor Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim

poszukuje pracowników na stanowisko

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu.

 

Kwalifikacje pracownika socjalnego określa ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1876 ze zm.).

Zainteresowane osoby proszone są o złożenie listu motywacyjnego oraz kwestionariusza osobowego i oświadczenia kandydata (do pobrania poniżej).

Dokumenty należy złożyć w siedzibie Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim ul. Walczaka 42 lub drogą elektroniczną (sekretariat@gcprgorzow.pl) albo pocztową na podany adres.

Złożenie dokumentów nie zapewnia zatrudnienia w GCPR  w Gorzowie Wielkopolskim.

Aplikacje nie zostaną odesłane, kontakt nastąpi jedynie z wybranymi osobami, a dokumenty aplikacyjne przechowywane będą przez okres określony przepisami prawa.

 

Załącznik do naboru

OZPS za 2020 rok Załącznik do naboru