Termin realizacji:  kwiecień  2023r.

Realizatorzy: Zespół Pracy Socjalnej nr 3 GCPR

Do kogo jest skierowany projekt: seniorzy zamieszkujący na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Cel główny:
Integracja osób starszych i samotnych

Cele szczegółowe:

  • Zachęcanie osób starszych do aktywnego spędzania czasu wolnego
  • Podtrzymywanie tradycji wielkanocnych
  • Wprowadzenie form arteterapii poprzez zajęcia plastyczne
  • Nawiązanie nowych relacji przez osoby starsze
  • Zapobieganie izolacji społecznej

Działania:

  • Spotkanie organizacyjne, spotkanie integracyjne, edukacyjne,
  • Zajęcia manualne połączone z muzykoterapią i rozmowami o tematyce świątecznej i tradycjach, które już odchodzą w zapomnienie.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

           W dniu 31 marca 2023 r.  w ramach realizacji projektu socjalnego „Nie sprzątam i nie gotuje ale posiedzę i poplotkuję” pracownicy socjalni ZPS3 zorganizowali pierwsze spotkanie dla gorzowskich seniorek.
Podczas spotkania rozmawiano m.in. o nadchodzących świętach, dawnych i obecnych tradycjach wielkanocnych. Rozmowy odnosiły się także do problemu wykluczenia cyfrowego seniorów oraz  podatności seniorów jako grupy społecznej na bycie ofiarami wyłudzeń i oszustw.
Spotkanie miało charakter warsztatów w czasie, których uczestniczki wraz z prowadzącymi wykonały palmy wielkanocne z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Wspólnie spędzony czas zaowocował nawiązaniem nowych znajomości i integracją uczestniczek.

 

powrót