Termin realizacji:  kwiecień  2023r.

Realizatorzy: Zespół Pracy Socjalnej nr 3 GCPR

Do kogo jest skierowany projekt: seniorzy zamieszkujący na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Cel główny:
Integracja osób starszych i samotnych

Cele szczegółowe:

  • Zachęcanie osób starszych do aktywnego spędzania czasu wolnego
  • Podtrzymywanie tradycji wielkanocnych
  • Wprowadzenie form arteterapii poprzez zajęcia plastyczne
  • Nawiązanie nowych relacji przez osoby starsze
  • Zapobieganie izolacji społecznej

Działania:

  • Spotkanie organizacyjne, spotkanie integracyjne, edukacyjne,
  • Zajęcia manualne połączone z muzykoterapią i rozmowami o tematyce świątecznej i tradycjach, które już odchodzą w zapomnienie.

 

powrót