Termin realizacji:
kwiecień – październik  2024r.

Realizatorzy:
Zespół Pracy Socjalnej nr 3 GCPR

Do kogo jest skierowany projekt:
Rodziny z dziećmi z rejonu ZPS3

Cel główny:
Profilaktyka prozdrowotna  – nauka prawidłowego dbania o higienę jamy ustnej

Cele szczegółowe:

  •     Nauka zasad higieny jamy ustnej
  •     Kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych i żywieniowych
  •     Profilaktyka chorób jamy ustnej i zębów
  •     Nauka prawidłowego szczotkowania zębów i higieny jamy ustnej

Działania:
Spotkania edukacyjne połączone z zajęciami praktycznymi i przeglądem stomatologicznym.

 

powrót