Termin i miejsce realizacji:
29.05.2018 r.
w godz.10.00 do 15.00
Rejs statkiem ”Kuną” po rzece Warcie do Santoka.
W Santoku ognisko z pieczeniem kiełbasek.

Cel główny:
integracja seniorów z różnych dzielnic miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Cele szczegółowe:

 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów
 • nawiązanie kontaktów interpersonalnych
 • nawiązanie relacji społecznych
 • wzmocnienie seniorów na płaszczyźnie emocjonalnej
 • zaspokojenie potrzeby akceptacji i szacunku do osób starszych
 • dostarczenie pozytywnych przeżyć spędzania czasu wolnego, na świeżym powietrzu
 • propagowanie zorganizowanych form spędzania czasu
 • wypracowanie u seniorów nawyków wyjścia z domu/mieszkania
 • propagowanie kontrolowanego i zdrowego stylu życia
 • niwelowanie skutków osamotnienia

Beneficjenci:
Grupą docelową projektu socjalnego będą seniorzy – mieszkańcy miasta Gorzowa Wielkopolskiego borykający się z problemami: osamotnienia, przewlekłymi chorobami, niepełnosprawnością, poczuciem nieprzydatności, wykluczeniem społecznym.

Realizacja projektu:
Realizacją projektu był rejs po rzece Warcie, podczas którego seniorzy mogli swobodnie porozmawiać, wypić kawę i zjeść coś słodkiego. Przed słońcem chroniły ich czapeczki własnoręcznie zrobione podczas zajęć z terapii zajęciowej przez uczestników Domu Dziennego Pobytu przy ul. Hejmanowskiej. Po zaczerpnięciu świeżego, nadrzecznego powietrza po uczestników rejsu; a wśród nich oprócz seniorów, uczestników DDP, można było także spotkać pracowników i dyrektora Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie; przyjechał autobus, który zabrał ich do Santoka. Tam czekało już rozpalone ognisko, kiełbaski przygotowane do pieczenia i młodzież ZHP Gorzów ze śpiewnikami do wspólnego biesiadowania przy ognisku.
Dzięki wspaniałym ludziom dobrej woli udało się wywołać uśmiech na twarzach osób, którym się zdawało, że to co najlepsze już za nimi i nikt o nich nie pamięta. A przecież wszyscy będziemy kiedyś w ich wieku i nikt z nas nie chciałby być zapomniany.
Nie ważne jest ile mamy lat za sobą, ale ile wspomnień w sercu, dlatego w imieniu seniorów biorących udział w projekcie „Seniorzy warci poznania i działania” dziękujemy za pomoc w zdobyciu kolejnego wspaniałego wspomnienia.

  W dniu 04.07.2018 r. w Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta odbyło się uroczyste zakończenie projektu socjalnego „Seniorzy warci poznania i działania”. Seniorzy zwiedzili Muzeum Lubuskie, a także wystawę przedmiotów znalezionych w gorzowskiej Katedrze podczas prac konserwacyjnych po jej ubiegłorocznym pożarze.
  Dyrektor Gorzowskiego Centrum uroczyście powitała przybyłych seniorów, darczyńców oraz gości, a pracownicy socjalni odpowiedzialni za projekt wręczyli podziękowania. Na koniec zebrani obejrzeli film nakręcony podczas rejsu, miło było powspominać ten słoneczny, wesoły dzień.

  powrót