Terminy wypłat świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz funduszu alimentacyjnego na rachunek bankowy wnioskodawcy i za pośrednictwem poczty w okresie od listopada 2023 r. do października 2024 r.

Miesiąc/rok I termin wypłaty na konto II termin wypłaty na konto I termin wypłaty przez pocztę II termin wypłaty przez pocztę
11/2023 10 24 10 24
12/2023 11 22 11
01/2024 11 25 11 25
02/2024 9 26 9 26
03/2024 11 25 11 25
04/2024 11 25 11 25
05/2024 10 27 10 27
06/2024 11 25 11 25
07/2024 11 25 11 25
08/2024 12 26 12 26
09/2024 11 25 11 25
10/2024 11 25 11 25