Terminy wypłat świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz funduszu alimentacyjnego na rachunek bankowy wnioskodawcy i za pośrednictwem poczty w okresie od listopada 2021r. do października 2022r.

 

Miesiąc/rok I termin wypłaty na konto II termin wypłaty na konto I termin wypłaty przez pocztę II termin wypłaty przez pocztę
11/2021 12 25 12 25
12/2021 13 27 13
01/2022 12 25 12 25
02/2022 11 24 11 24
03/2022 11 25 11 25
04/2022 12 25 12 25
05/2022 11 25 11 25
06/2022 13 27 13 27
07/2022 11 25 11 25
08/2022 11 25 11 25
09/2022 12 26 12 26
10/2022 11 25 11 25