Terminy wypłat świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz funduszu alimentacyjnego na rachunek bankowy wnioskodawcy i za pośrednictwem poczty w okresie od listopada 2022 r. do października 2023r.

 

Miesiąc/rok I termin wypłaty na konto II termin wypłaty na konto I termin wypłaty przez pocztę II termin wypłaty przez pocztę
11/2022 14 25 14 25
12/2022 12 27 12
01/2023 11 25 11 25
02/2023 13 27 13 27
03/2023 13 27 13 27
04/2023 12 25 12 25
05/2023 11 25 11 25
06/2023 12 26 12 26
07/2023 11 25 11 25
08/2023 11 25 11 25
09/2023 11 25 11 25
10/2023 11 25 11 25