Stypendia i zasiłki szkolne stanowią pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. Obecnie kryterium dochodowe wynosi 600 zł na osobę w rodzinie.

 

powrót