Cel główny:
Celem projektu jest tworzenie pozytywnych relacji w bloku socjalnym przy ul. Złotego Smoka oraz propagowanie pomocy sąsiedzkiej.

Cel szczegółowy:
Celem projektu jest uwrażliwienie mieszkańców na potrzeby osób starszych i samotnych.

Opis działania:
Podczas spotkań z mieszkańcami zostanie przedstawiona rola pomocy sąsiedzkiej. To właśnie sąsiad zawsze jest na miejscu i ma możliwość szybko zareagować w sytuacji problemowej. To sąsiad często jako pierwszy widzi potrzeby osoby samotnej. Dzięki zgłoszeniom sąsiedzkim instytucje (w tym oczywiście pomoc społeczna) mogą na czas wkroczyć z pomocą w tych środowiskach, gdzie pomoc sąsiedzka jest niewystarczająca.

Termin realizacji:
Październik 2018 r.

W ramach realizacji projektu socjalnego pt.  „Zwróć Uwagę Na Swojego Sąsiada” w dniu 23.10.2018 o godzinie 13; 00  pracownicy socjalni z Zespołu Pracy Socjalnej nr 3 Renata Dzikowska i Joanna Ładziak oraz przedstawiciele Administracji Domów Mieszkalnych nr 5, Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji i Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta zorganizują na terenie bloku Socjalnego przy ul. Złotego Smoka 6 spotkanie, którego celem będzie zapoznanie mieszkańców w szczególności osób starszych i samotnych  z możliwościami uzyskania wsparcia od w/w instytucji.

plakat zwroc uwage na sasiada

W dniu 23.10.2018 w ramach realizacji projektu socjalnego „Zwróć uwagę na sąsiada”, odbyło się spotkanie mieszkańców bloku socjalnego z przedstawicielami instytucji działających na terenie miasta Gorzowa Wlkp. Spotkanie miało na celu zwiększenie wiedzy mieszkańców na temat kompetencji poszczególnych instytucji, w szczególności działania i procedur dotyczących telefonów alarmowych, zasad postępowania w sytuacji bezpośredniego zagrożenia utraty zdrowia i życia, trudności lokalowych i mieszkaniowych oraz innych problemów związanych ze specyfiką bloku socjalnego.

Podczas spotkania mieszkańców z przedstawicielami Policji, Administracji Domów Mieszkalnych nr 5 i Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta zostały naświetlone główne problemy mieszkańców bloku socjalnego, dzięki czemu została podjęta decyzja o podjęciu działań w obszarze zwiększenia bezpieczeństwa na terenie budynku poprzez:

  • wprowadzenie patroli interwencyjnych,
  • uznanie konieczności doświetlenia i oznakowania terenu w obszarze bloku socjalnego
  • wywieszenia tablicy informacyjnej z numerami telefonów najważniejszych instytucji, w tym telefonów alarmowych,
  • nawiązanie współpracy pracowników GCPR z przedstawicielami w/w instytucji na rzecz stworzenia sieci wsparcia na terenie bloku socjalnego.

Serdecznie dziękujemy za udział i wsparcie:

Przedstawicielom Administracji Domów Mieszkalnych nr 5

  • kierownikowi ADM nr 5 panu Damianowi Madalińskiemu
  • administratorowi domów mieszkalnych pani Annie Korzeniewskiej

Przedstawicielom Policji:

  • Wydział Dzielnicowych: sierż. Marcinowi Szaja i st. sierż Rafałowi Grabskiemu
  • Wydział Prewencji: st. sierż Magdalenie Kleist
  • Wydział Sztabu Policji: podkom. Grzegorzowi Czyrka

Przedstawicielce Urzędu Miasta:

  • Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.: Pani Kamili Nabrzeskiej

 

powrót