To II edycja projektu socjalnego, który ma na celu poszerzenie wiedzy na temat uzależnień i przemocy w rodzinie oraz wyposażenie kadry pedagogicznej w wiedzę na temat odczytywania sygnałów ostrzegawczych, mechanizmów uzależnienia i konsekwencji nadużywania alkoholu.
Dzięki cyklicznym działaniom profilaktyczno – edukacyjnym skierowanym do kadry pedagogicznej szkół podstawowych uzupełniony zostanie lokalny system przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy. Terapeuta z Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii poprowadzi warsztaty zwiększające kompetencje rozpoznawania w/w problemów wśród dzieci, a także nauczy sposobów prowadzenia z nimi konwersacji.

W dniu 11.10.2017 r. w Szkole Podstawowej nr 12, przy ul. Dobrej 16, odbyła się II edycja projektu socjalnego „Dziecko za szkłem”, który miał na celu  utrwalenie wiedzy na temat odczytywania sygnałów u dziecka mogących wskazywać na doświadczanie przemocy lub/i uzależnienie rodzica. Zostały omówione role dziecka w rodzinie alkoholowej, a także przekazano informacje zwiększające kompetencje kadry pedagogicznej w zakresie prowadzenia rozmów z dzieckiem żyjącym w rodzinie z uzależnieniami.
Podczas spotkania omówiona została również procedura „Niebieskiej  Karty” z uwzględnieniem sprawnego podejmowania określonych działań na terenie placówki szkolnej, mających na celu udzielenie stosownej pomocy w rodzinie.

Projekt został przygotowany przez pracowników socjalnych ZPS3, a warsztaty zostały przeprowadzone przez  terapeutów z Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii.

    Projekt realizowany przez Zespół Pracy Socjalnej nr 3 Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

    powrót