Dodatek węglowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę mającym zniwelować rosnące ceny węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierającego co najmniej 85% węgla kamiennego.

Zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości,  wypłacania oraz wysokość dodatku węglowego oraz właściwość organów w tych sprawach reguluje ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r.  o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022, poz. 1692).

 

OZPS za 2020 rok INFORMACJA O PRZEPROWADZANIU PRZEZ OSOBY POSIADAJĄCE KWALIFIKACJE KOMINIARSKIE OKRESOWEJ KONTROLI ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA

 

powrót