Decyzję na stypendium lub zasiłek szkolny wydaje się w terminie od 30 dni do 60 dni (zgodnie z kpa).

 

powrót