Informacje ogólne

Zespół interdyscyplinarny został utworzony przez prezydenta miasta, powołał do niego przedstawicieli: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych.
W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi jak również prokuratorzy oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy.
Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią. Konieczne jest opracowywanie i realizacja indywidualnych planów pomocy i inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc, a następnie monitorowanie sytuacji w tych rodzinach.
Do zadań zespołu należy również dokumentowanie podejmowanych działań, a także ich efektów.

Zarządzenie w sprawie powołania

Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

do góry

Kontakt

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego:
Anna Sadzik
telefon kontaktowy:
95 715 13 99
519 319 501

Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego:
Marzena Nowak
telefon kontaktowy:
95 715 13 36
519 319 530

Siedziba:
ul. Jagiełły 7
66-400 Gorzów Wielkopolski

 

do góry

powrót