Projekt socjalny: Uwierz w siebie! Uzdrawiająca moc książki i arteterapii. Edycja I

Termin realizacji:  październik – grudzień 2023r.

Realizator: Sekcja ds. asysty rodzinnej, koordynator projektu Julia Czerwczak

We współpracy:

Instytut Zdrowia Psychicznego Para Familia, Arteterapeuta Artur Nełkowski

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wielkopolskim

Do kogo jest skierowany projekt: dzieci z rejonu Sekcji ds. asysty rodzinnej

Cel główny:

 • Propagowanie i rozwój czytelnictwa wśród dzieci przedszkolnych i szkolnych.
 • Rozbudzanie zainteresowań książką, wypracowania nawyków czytelniczych.
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania i rozpoznawania własnych emocji.
 • Budowanie pewności i wiary w siebie u dzieci i młodzieży.
 • Pobudzanie i rozwój twórczej wyobraźni.

Cele szczegółowe:

 • odwoływanie się do dziecięcych uczuć i wrażliwości, nabycie umiejętności rozpoznawania emocji,
 • wspomaganie rozwoju emocjonalnego, rozwijanie wartości takich jak wiara w siebie, odwaga, przyjaźń, kreatywność, empatia.
 • odreagowanie wewnętrznych napięć, niepowodzeń, wyciszenie, nabycie umiejętności panowania nad swoimi emocjami,
 • rozbudzanie dziecięcej ciekawości świata,
 • rozwijanie wyobraźni, pamięci i koncentracji dziecięcej,
 • rozbudzenie motywacji do samodzielnego sięgania po książki, kształcenie wrażliwości czytelniczej,
 • doskonalenie umiejętności językowych oraz słuchania ze zrozumieniem,
 • budowanie i pogłębianie więzi między rodzicem i dzieckiem, wzrost zaangażowania rodziców w czytanie dzieciom w domu,
 • wyrabianie nawyków pożytecznego spędzania wolnego czasu, ograniczanie spędzania czasu przed telewizorem i komputerem.

Działania:

 • Rozwój emocjonalny dzieci poprzez działania twórcze. Prowadzenie zajęć z dziećmi przez asystentów rodziny, czytanie wybranych fragmentów/rozdziałów książek, wierszy, pogadanki, zastosowanie elementów arteterapii, w tym różnorodnych technik plastycznych zgodnych z tematyką wybranych książek, tj. wiara w siebie, odwaga, poczucie humoru, empatia, szacunek do zwierząt.
 • Zaangażowanie rodziców do wspólnego spędzania czasu z dziećmi poprzez stworzenie wspólnej książki. Zadaniem dzieci i rodziców będzie napisanie ciągu dalszego rozpoczętej opowieści na zajęciach.
 • Zajęcia prowadzone przez arteterapeutę i aktora Studia Teatralnego dla dzieci i młodzieży Artura Nełkowskiego.
 • Wspólne wyjście z asystentem rodziny do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki, Oddziału Dziecięcego, założenie dzieciom kart czytelnika, rozmowa na temat zasad wypożyczania książek i odpowiedniego zachowania się w bibliotece i czytelni, oprowadzenie po budynku, warsztaty dla dzieci. Wypożyczenie książek.

Miejsce realizacji projektu:

 • Siedziba GCPR ul. Jagiełły 7
 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, Oddział Dziecięcy, ul. Sikorskiego 7
  w Gorzowie Wielkopolskim

 

Dnia 25.01.2024r. odbyło się spotkanie w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim podsumowujące projekt socjalny „Uwierz w siebie! Uzdrawiająca moc książki i arteterapii”. Dzięki uprzejmości Pana Kazimierza Ligockiego, mogliśmy zwiedzić oraz wysłuchać historii Willi Hansa Lehmanna. Następnie uczestniczyliśmy w zajęciach w Oddziale Dziecięcym, gdzie rozmawialiśmy na temat zasad wypożyczania książek, odpowiedniego zachowania w bibliotece i czytelni, atrakcji dostępnych dla dzieci w oddziale, a także mieliśmy okazję zobaczyć wystawę Harrego Pottera 🙂 Na zakończenie spotkania wspólnie wypożyczyliśmy książki. To było bardzo ciekawe popołudnie. Z tego miejsca serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym osobom w projekt, a w szczególności mojej wspaniałej grupie Dzieci i Młodzieży, które sprawiły, że miało to sens 🙂 Wracamy na jesień? Julia Czerwczak