CEL GŁÓWNY:

Podniesienie świadomości oraz wiedzy rodziców – jakie negatywne skutki niesie za sobą nadużywanie wysokich technologii przez dzieci.

BENEFICJENCI:

Rodzice dzieci w wieku 3-15 lat. (10 OSÓB)

CELE SZCZEGÓŁOWE:

– nabycie umiejętności rozpoznawania pierwszych symptomów świadczących o uzależnieniu od TV/SMARTFON;

– nabycie umiejętności wyznaczania i przestrzegania czasu jaki dziecko może spędzić przed ekranem;

– nabycie umiejętności zakładania ‘kontroli rodzicielskiej” w telefonie; stałe kontrolowanie treści jakie odtwarza dziecko;

– poznanie innych form spędzania czasu z dzieckiem;

– wzmocnienie więzi rodzinnych poprzez wspólne zainteresowania/spędzanie czasu wolnego bez korzystania z wysokich technologii;

– nabycie umiejętności słuchania dziecka i bycia jego partnerem w zabawie bądź czynnościach domowych ( nie patrzenie na dziecko zza własnego telefonu)

– wspólne wyznaczenie zasad korzystania przez dziecko z tv bądź smartfonu – konsekwentność.

ZASOBY:

– pracownicy socjalni Zespołu Pracy Socjalnej nr 4,

– artykuły biurowe,

– dostępna literatura/artykuły/badania dotyczące poruszanego problemu

– film You Tube Homo tabletis

DZIAŁANIA:

– rekrutacja beneficjentów na podstawie ustalonych kryteriów

– pozyskanie poczęstunku kawa/ciasto

– zaproszenie osób chętnych do współpracy

Ewaluacja- podsumowanie efektów projektu

PRZEWIDYWANI PARTNERZY: 

 – Fundacja „Pozytywka”

– terapeuta/psycholog/funkcjonariusz policji

TERMIN REALIZACJI:

01.10.2022r. 31.11.2022r.

REALIZATORZY:

 Lenkiewicz Katarzyna

Odrobna Małgorzata

Bednarczyk Urszula

Trafny Anna

  • W dniu 11 października 2022 r. rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Dziecko w szklanym ekranie:E-uzależnienia dzieci”.
    Podczas spotkania policjantki Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim przedstawiły genezę problemu cyberuzależnienia. Pracownicy GCPR realizujący projekt podjęli dyskusję z uczestnikami, uświadamiając ich jednocześnie o zagrożeniach jakie cyberuzależnienie może wyrządzić w psychice i jakie problemy wywołać w wielu dziedzinach życia ich dzieci.
  • Dnia 18.10.2022r. odbyło się drugie spotkanie w ramach projektu ” Dziecko w szklanym ekranie „.
    Treści związane z e-uzależnieniem omówił z dziećmi zaproszony psycholog pan Paweł Jankowski.