Termin realizacji:
Listopad 2022r.

Realizatorzy:
Zespół Pracy Socjalnej nr 1 GCPR

Partnerzy:

  • Przedstawiciel Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Zielonej Gorze,
  • Pani Grażyna Rojczyk – dyplomowana pielęgniarka z Przychodni ul. Walczaka 27 w Gorzowie Wielkopolskim.

Do kogo jest skierowany projekt:
Rodzice i Opiekuni dzieci od 1 m-ca życia do 19 r. ż.

Cel główny:
akcja informacyjno-edukacyjna skierowana do rodziców i opiekunów dzieci do 19 r.ż.

Cele szczegółowe:

  • zwiększenie zaufania beneficjentów do działań na rzecz profilaktyki chorób zakaźnych,
  • podniesienie poziomu wiedzy w zakresie umiejętności zapobiegania chorobom zakaźnym, którym można zapobiegać w drodze szczepień ochronnych,
  • wzrost świadomości dotyczącej korzyści wynikających ze szczepień ochronnych.