Wpisz nazwę ulicy, na której mieszkasz, by sprawdzić pod jaki Zespół Pracy Socjalnej podlegasz:

 

 

Zespół Pracy Socjalnej nr 1
ul. Drzymały 10
66-400 Gorzów Wlkp.

Punkt obsługi i informacji
ul. Drzymały 10, pok. nr 14
tel. 95 7151343

Koordynator: Gracjana Gajos
tel. kom. 519 319 520
e-mai: gracjana.gajos@gcprgorzow.pl

 

Zespół Pracy Socjalnej nr 2
ul. Jagiełły 7
66-400 Gorzów Wlkp.

Punkt obsługi i informacji
ul. Jagiełły 7, pok. nr 14
tel. 95 7151 335

Koordynator: Anna Stefanów
tel. kom. 519 319 515
e-mail: anna.stefanow@gcprgorzow.pl

 

Zespół Pracy Socjalnej nr 3
ul. Jagiełły 7
66-400 Gorzów Wlkp.

Punkt obsługi i informacji
ul. Jagiełły 7, pok. 14
tel. 95 7151 335

Koordynator: Monika Sułkowska
tel. kom. 519 319 540
e-mail: monika.sulkowska@gcprgorzow.pl

 

Zespół Pracy Socjalnej nr 4
ul. Drzymały 10
66-400 Gorzów Wlkp.

Punkt obsługi i informacji
ul. Drzymały 10, pok. nr 14
tel. 95 7151 343

Koordynator: Lucyna Jastrzębska
tel. kom. 519 319 555
e-mail: lucyna.jastrzebska@gcprgorzow.pl