Niniejszy katalog jest przykładowy i nie zamyka drogi do rozliczenia stypendium szkolnego innymi niż wymienione w katalogu wydatkami, jeżeli Organ przyznający stypendium uzna, że stanowią wydatek edukacyjny.

 • zakup podręczników szkolnych, słowników, atlasów, tablic (matematycznych, chemicznych, fizycznych, astronomicznych), encyklopedii, lektur szkolnych (wymagana adnotacja szkoły), vademecum, kompendium, map itp.
 • zakup artykułów szkolnych (np. zeszyty, bloki, długopisy, pióra, ołówki, gumki, flamastry, kredki, farby, klej, papier kolorowy, nożyczki, taśma klejąca, linijka, cyrkiel, kalkulator, tornister, plecak szkolny, torba sportowa, organizer na biurko, bidon, itp.),
 • zakup stroju galowego, mundurka szkolnego wymaganego przez szkołę (wymagane potwierdzenie przez szkołę) – 1 raz w roku,
 • zakup stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, tj.:
  • odzież sportowa:
   • dres sportowy, bluza sportowa, spodnie sportowe, spodenki gimnastyczne, koszulka gimnastyczna, getry, skarpety sportowe itp.
   • strój kąpielowy, czepek, okulary pływackie, ręcznik
  • obuwie sportowe (w tym klapki na basen);
 • zakup stroju ochronnego na praktyki (wymagane potwierdzenie przez szkołę),
 • zakup przyborów do nauki zawodu lub odbycia praktyk – niezbędnych w procesie edukacji,
 • zwrot kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (np. sportowe, muzyczne, językowe, komputerowe, kółka tematyczne) – wymagane zaświadczenie potwierdzające udział ucznia w w/w zajęciach wystawione przez organizatora zajęć,
 • zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej, o ile wiąże się w sposób oczywisty i bezpośredni z udziałem w treningach w klubie sportowym, a przynależność do tego klubu jest potwierdzona właściwym zaświadczeniem (np. rower dla ucznia trenującego kolarstwo), sprzętu muzycznego, plastycznego itp.,
 • całkowity lub częściowy zwrot kosztów biletów miesięcznych na dojazd do szkoły zlokalizowanej poza miejscem zamieszkania ucznia albo całkowite lub częściowe sfinansowanie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów),
 • wyjazdy do kina, teatru, muzeum, na „zieloną szkołę”, obozy, biwaki, wycieczki o charakterze edukacyjnym organizowane przez szkołę (wymagane pisemne oświadczenie wystawione przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia bądź kopia zbiorczej faktury z określeniem kosztu jaki poniósł uczeń potwierdzona przez szkołę),
 • zakup tabletu, komputera (stacjonarny, laptop, notebook), pendrive, programów edukacyjnych, oprogramowania, części do komputera (np. monitor, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, myszka, klawiatura, listwa, również papier do drukarki, tusz/toner, inne niezbędne do właściwego wykorzystania sprzętu komputerowego), naprawa i montaż sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych,
 • zakup biurka do nauki, krzesła oraz lampki na biurko,
 • pokrycie kosztów internetu za dziecko (w przypadku abonamentu, tj. kwota faktury podzielona przez liczbę wyszczególnionych członków rodziny wskazanych we wniosku o przyznanie stypendium),
 • inne wydatki nie wymienione powyżej, niezbędne w procesie edukacyjnym ucznia – uzgodnione i zaakceptowane przez organ realizujący stypendia szkolne.

 

NIE BĘDĄ REFUNDOWANE WYDATKI O CHARAKTERZE NIEEDUKACYJNYM np.:

 • odzież i obuwie codziennego użytku (np. kurtki, swetry, czapki, sandały, bielizna osobista, rajstopy itp.),
 • stroje odświętne, np. strój pierwszokomunijny, na studniówkę itp.,
 • meble (np. regały na książki, stojaki na płyty, szafy), oprócz biurka, krzesła do biurka i lampki,
 • gry komputerowe, telefony komórkowe,
 • sprzęt rehabilitacyjny,
 • wkładki ortopedyczne,
 • okulary korekcyjne,
 • śpiwory, namioty,
 • obozy i zimowiska rekreacyjne,koszt dojazdu do szkoły położonej w miejscowości, w której uczeń zamieszkuje,
 • ubezpieczenie uczniów, opłacenie komitetu rodzicielskiego, rady rodziców, opłaty za tzw. „klasowe”.

 

UWAGA!

 • w przypadku doniesienia faktur i rachunków powinny one być imienne, wystawione na rodzica lub pełnoletniego ucznia,
 • przyjmowane będą wyłącznie oryginały faktur i rachunków,
 • odbierając fakturę lub rachunek należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypisanie faktury w tym na nazwisko, adres zamieszkania, datę sprzedaży oraz nazwę zakupionego artykułu.

powrót