Termin realizacji:
od marca do listopada 2024r. (planowane 4 spotkania: w marcu, czerwcu, sierpniu i listopadzie)

Realizatorzy:
Zespół Pracy Socjalnej nr 3

Do kogo jest skierowany projekt:
seniorzy zamieszkujący na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Cel główny:
Integracja osób starszych i samotnych

Cele szczegółowe:

 • Zachęcanie osób starszych do aktywnego spędzania czasu wolnego
 • Nawiązanie nowych znajomości oraz poprawa kontaktów między seniorami
 • Poprawa samopoczucia
 • Przeciwdziałanie izolacji społecznej
 • Poprawa stanu emocjonalnego seniorów
 • Zapobieganie wykluczeniu społecznemu.
 • Wzmacnianie relacji oraz więzi międzyludzkich
 • Odbudowa zaufania wobec innej osoby
 • Wzmacnianie i rozbudowa społecznej wspólnoty

Działania:

 • spotkania integracyjne,
 • arteterapia (poprzez zajęcia plastyczne),
 • zajęcia warsztatowe (manualne połączone z terapią zajęciową oraz muzykoterapią)

 

 

powrót