Realizatorzy projektu:

  • Pracownicy socjalni Zespołu Pracy Socjalnej nr 1

Partnerzy;

  • Terapeuta uzależnień
  • Pielęgniarka środowiskowa

Czas realizacji:

  • Październik- listopad 2024 r.

Założenia projektu:

Projekt socjalny to akcja informacyjno – edukacyjna skierowana do osób i rodzin z miasta Gorzowa Wielkopolskiego mająca na celu wzrost świadomości w zakresie profilaktyki i higieny zdrowotnej.

Cel główny projektu:

Wzrost świadomości w zakresie profilaktyki i higieny zdrowotnej.

Cele szczegółowe projektu:

  • Zdobycie wiedzy na temat obecnych zagrożeń zdrowotnych związanych z chorobami cywilizacyjnymi ( cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, udar, wylew, zawał serca);
  • Podniesienie poziomu wiedzy na temat różnego rodzaju badań profilaktycznych;
  • Podniesienie poziomu wiedzy na temat zagrożeń wynikających z uzależnień oraz na temat możliwości wsparcia w przypadku uzależnienia od alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

 

powrót