Kierownik Domu Dziennego Pobytu:
Justyna Pajor

Siedziba DDP:
ul. Stefanii Hejmanowskiej 5
66-400 Gorzów Wielkopolski

Telefon kontaktowy:
95 738 03 81
519 319 507