Kierownik Domu Dziennego Pobytu:
Aneta Czerniawska

Siedziba DDP:
ul. Stefanii Hejmanowskiej 5
66-400 Gorzów Wielkopolski

Od 4 lipca 2022 r. do odwołania:
ul. Drzymały 10 (ADM 4)

Telefon kontaktowy:
95 738 03 81
519 319 507

Od 4 lipca do odwołania kontakt tylko pod nr tel. komórkowym 519 319 507