Termin realizacji projektu:
wrzesień lub październik 2018 r.

Cel główny:
Celem głównym projektu będzie akcja informacyjno- edukacyjna skierowana do rodziców i opiekunów dzieci od 1 m-ca życia do 19 r.ż.

Cele szczegółowe:

  • zwiększenie zaufania beneficjentów do działań na rzecz profilaktyki chorób zakaźnych
  • podniesienie poziomu wiedzy w zakresie umiejętności zapobiegania chorobom zakaźnym, którym można zapobiegać w drodze szczepień ochronnych
  • wzrost świadomości dotyczącej korzyści wynikających ze szczepień ochronnych

Beneficjenci:
Projekt kierowany będzie do rodziców i opiekunów dzieci od 1 m-ca do 19 r.ż.

Partnerzy:
Partnerem będzie przedstawiciel Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Zielonej Górze, Przychodnia Gorzów Wlkp. ul. Walczaka 27 – Pani Grażyna Rojczyk dyplomowana pielęgniarka.

powrót