Projekt socjalny: „Aktywna Mama”

Termin realizacji:
Październik 2021r.

Realizatorzy:
Zespół Pracy Socjalnej nr 3 we współpracy z Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu Pracowników Służb Społecznych „KRĄG”

Do kogo jest skierowany projekt:
Do matek małoletnich dzieci, będących klientkami tut. Centrum.

Cel główny:
Pobudzenie chęci do powrotu na rynek pracy oraz pokazanie możliwości pogodzenia pracy zawodowej z rolą matki celem zwiększenia szansy na aktywizację zawodową.

Cele szczegółowe:

  • uzyskanie informacji na temat zatrudnienia socjalnego
  • zdobycie wiedzy o działalności Centrum Integracji Społecznej,
  • pokazanie przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej dla potencjalnego uczestnika CIS
  • przedstawienie możliwości uzyskania opieki nad dzieckiem na czas kursu w CIS

Działania:

  • Spotkanie informacyjno – edukacyjne z pracownikiem socjalnym oraz kierownikiem Centrum Integracji Społecznej

Realizacja:
           Dnia 13.10.2021r. w Centrum Integracji Społecznej przy ul. Teatralnej 26 odbyło się spotkanie informacyjne uczestniczek projektu z pracownikami CIS: kierownikiem panią Karoliną Mazur oraz pracownikiem socjalnym CIS panią Anną Laskowską.
Na spotkaniu omówione zostały warunki ogólne zatrudnienia socjalnego oraz możliwości podjęcia zatrudnienia po ukończeniu indywidualnej ścieżki zatrudnienia socjalnego. Uczestniczki miały okazję dopytania i rozwiania swoich wątpliwości związanych z podjęciem zatrudnienia. Pracownik socjalny pani Anna Laskowska podzieliła się historiami innych matek, które rozpoczynały powrót do aktywności zawodową od uczestnictwa w Centrum Integracji Społecznej. Warto dodać, że panie te po ukończeniu kursu CIS uzyskały stałe zatrudnienie w oparciu o umowy o pracę.
Efektem w/w projektu było zgłoszenie się jednej z uczestniczek do pracownika socjalnego celem otrzymania skierowania do uczestnictwa w CIS.