Termin realizacji:

maj – czerwiec 2023r.

Realizatorzy:

Zespół Pracy Socjalnej nr 2 GCPR

Do kogo skierowany jest projekt:

Seniorzy z niepełnosprawnością

Cel główny:

Poprawa jakości życia seniorów

Cele szczegółowe:

  • promowanie aktywnego stylu życia ,
  • zajęcia edukacyjne jak radzić sobie z niepełnosprawnością ,
  • poszerzenie wiedzy na temat profilaktyki zdrowego stylu życiu ,
  • poprawa funkcjonowania sprawności fizycznej seniorów z niepełnosprawnością,
  • nabycie umiejętności samodzielnego radzenia sobie z ograniczeniami,
  • motywowanie do podejmowania codziennej aktywności ,
  • działania mające na celu usprawnić codzienne funkcjonowanie.

Realizacja:

Projekt skierowany jest do seniorów  uczęszczających do DDP oraz mieszkających na terenie działania ZPS 2 w Gorzowie Wlkp. Podczas spotkań seniorzy będą brali udział w zajęciach  edukacyjnych jak radzić sobie z niepełnosprawnością , poszerzą wiedzę na temat profilaktyki zdrowego stylu życiu zapoznają się z ćwiczeniami  usprawniającymi codzienne funkcjonowanie, miło i aktywnie spędzą czas wolny. Projekt realizowany będzie w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Hejmanowskiej 5 przez starszego specjalistę pracy socjalnej Małgorzatę Zagórską  i pracownika socjalnego Katarzynę Tumłowską.

Realizacja projektu przy udziale Seniorów z Domu Dziennego Pobytu przy ul. Stefanii Hejmanowskiej 5

 

 

powrót