Termin realizacji:
marzec-maj 2022 r.

Do kogo jest skierowany projekt:
Do rodzin z dziećmi

Cel główny:
Celem projektu było wzmocnienie więzi między dziećmi a rodzicami poprzez wspólne wykonywanie prac plastycznych i kulinarnych.

Cele szczegółowe:

  • wzrost kompetencji wychowawczych i opiekuńczych, wzmocnienie więzi rodzinnych,
  • wzmocnienie poczucia własnej wartości,
  • nabycie umiejętności rozpoznawania potrzeb dzieci w zależności od jego wieku i stanu emocjonalnego,
  • nabycie umiejętności zagospodarowania czasu wolnego,
  • nauczenie się pełnienia ról społecznych,
  • sieć wzajemnego wsparcia pomiędzy biorącymi udział w projekcie,
  • wzrost świadomości społecznej i  umiejętności komunikowania się.

Realizacja:
Projekt jest skierowany do  rodzin wychowujących dzieci w wieku 5 – 10  lat mieszkających na terenie działania ZPS nr2 w Gorzowie Wlkp. Podczas spotkań rodzice z dziećmi będą brali udział w zajęciach kulinarnych, jak i zajęciach plastycznych. Projekt będzie realizowany od marca do maja 2022 r. w siedzibie GCPR przy ul. Jagiełły 7 przez specjalistę pracy socjalnej Annę Szydłowską i specjalistę pracy socjalnej Annę Stefanów ZPS nr 2.

powrót