Termin realizacji:
październik-grudzień 2022 r.

Do kogo jest skierowany projekt:
Do rodzin z dziećmi

Cel główny:
Celem projektu było wzmocnienie więzi między dziećmi a rodzicami poprzez wspólne wykonywanie prac plastycznych i kulinarnych.

Cele szczegółowe:

  • wzrost kompetencji wychowawczych i opiekuńczych,
  • wzmocnienie więzi rodzinnych,
  • wzmocnienie poczucia własnej wartości,
  • nabycie umiejętności rozpoznawania potrzeb dzieci w zależności od jego wieku i stanu emocjonalnego,
  • nabycie umiejętności zagospodarowania czasu wolnego,
  • nauczenie się pełnienia ról społecznych,
  • sieć wzajemnego wsparcia pomiędzy biorącymi udział w projekcie,
  • wzrost świadomości społecznej i  umiejętności komunikowania się.

Realizacja:
Projekt jest skierowany do  rodzin wychowujących dzieci w wieku 5 – 10  lat mieszkających na terenie działania ZPS nr2 w Gorzowie Wlkp. Podczas spotkań rodzice z dziećmi będą brali udział w zajęciach kulinarnych, jak i zajęciach plastycznych. Projekt będzie realizowany od października do grudnia 2022 r. w siedzibie GCPR przy ul. Jagiełły 7 przez specjalistę pracy socjalnej Annę Szydłowską i pracownika socjalnego Igę Komarską-Kodź.

 

W okresie od października 2022r. do grudnia 2022r. ZPS 2  realizował projekt socjalny . „Twórcza Rodzina edycja II”.
Odbyło się 5 spotkań podczas, których dzieci i ich opiekunowie zapoznali się z technikami plastycznymi, m.in. techniką decoupage, tworzyli dekoracje świąteczne, witraże oraz lampiony uczestniczyli w  rozmowach o wspólnym spędzaniu czasu wolnego. Jako podsumowanie projektu odbył się bal Mikołajkowy  podczas, którego dzieci wraz  z rodzicami wzięły udział w animacjach tanecznych, grach i zabawach ruchowych.

powrót