Termin realizacji:

Maj-czerwiec 2022r.

Realizatorzy:

Zespół Pracy Socjalnej nr 3 GCPR

Do kogo jest skierowany projekt:
seniorzy zamieszkujący na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Cel główny:
Zwiększenie świadomości osób starszych w kwestii wyłudzeń pieniędzy.

Cele szczegółowe:

  • zapobieganie kradzieżom,
  • uwrażliwienie starszych osób na zjawisko wyłudzeń,
  • wskazanie, jak można się ustrzec przed zagrożeniem i jak działają oszuści,
  • wskazanie jak należy się zachować jeśli dojdzie do próby wyłudzenia.

Działania:

  • Spotkania prewencyjno – edukacyjne z uczestnikami klubów seniora przy wsparciu Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim
  • stworzenie i przekazanie ulotki informacyjnej osobom zagrożonym wyłudzeniem.

 

powrót