Beneficjenci:
rodziny z dziećmi korzystające z pomocy społecznej.

Cel główny:
poprawa funkcjonowania rodzin czyli pobudzenie w uczestnikach projektu motywacji do wspólnego spędzania czasu.

Cele szczegółowe:

  • wzrost kompetencji wychowawczych i opiekuńczych,
  • wzmocnienie więzi rodzinnych,
  • zdobycie wiedzy potrzebnej do wsparcia dziecka w jego problemach np. nauka,
  • nabycie umiejętności rozpoznawania potrzeb dziecka w zależności od jego wieku i stanu emocjonalnego,
  • nabycie umiejętności zagospodarowania czasu wolnego,
  • nauczenie się pełnienia ról społecznych,
  • wzrost umiejętności komunikowania się ,
  • profilaktyka uzależnień.

Realizacja:
Zespół Pracy Socjalnej nr 2 organizować będzie w okresie wakacyjnym zajęcia dla rodziców i dzieci tych rodzin. Zajęcia będą prowadzone przez pracowników socjalnych, jak i zaproszonych specjalistów: terapeutę, psychologa, pielęgniarkę środowiskową, ratownika medycznego. Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu. Zaplanowano osobne zajęcia dla rodziców z kompetencji wychowawczych i osobne zajęcia dla dzieci ze spędzania czasu wolnego. Natomiast w końcowej fazie projektu odbędą się zajęcia wspólne, które będą miały na celu umacniania więzi rodzinnych dzięki nowym umiejętnościom i pod okiem pracowników.

powrót