To IV edycja projektu prowadzonego z myślą o osobach poszukujących pracy.
Głównym celem projektu będzie przyjęcie aktywnej postawy, przez 5 uczestników, w pokonywaniu życiowych trudności i nabycie prawidłowej umiejętności autoprezentacji w procesie poszukiwania pracy.
Poprzez udział w projekcie uczestnicy nabędą umiejętności zainteresowania pracodawcy swoimi zasobami i umiejętnościami, poprzez kontakt z rzeczywistymi przedsiębiorcami z lokalnego rynku pracy oraz dowiedzą się jak dostosować wygląd zewnętrzny do potrzeb sytuacji życiowych; wyrażą gotowość do podjęcia zatrudnienia i nabywania nowych umiejętności w poruszaniu się po obecnym rynku pracy; zwiększą motywację do działania i zaufania we własne siły oraz poszerzą zdolności komunikacyjne oraz nawiązywania kontaktów społecznych; zostanie rozszerzony potencjał rozwojowy osób bezrobotnych; a co najważniejsze zmniejszają się obszary wykluczenia społecznego.
Projekt będzie się odbywał w miesiącach lipiec – wrzesień 2017 r. we współpracy z PROSPER Maciej Czerniawski, Centrum Szkoleniowym „Memo”, Wojewódzkim Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. oraz psychologiem Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

Projekt realizowany przez Zespół Pracy Socjalnej nr 1 Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

powrót