Termin realizacji:

20.06.2022 – 12.07.2022

Realizatorzy:

Zespół Pracy Socjalnej nr 3

Do kogo jest skierowany projekt:

Mieszkańcy bloku socjalnego przy ul. Złotego Smoka 6

Cel główny:

Budowanie pozytywnych relacji mieszkańców, zmiana postrzegania instytucji pomocy społecznej

Realizacja:

Pracownicy socjalni, w ramach wsparcia społeczności lokalnej, planują cykl czterech spotkań
z mieszkańcami bloku socjalnego. Spotkania dedykowane są wszystkim mieszkańcom budynku. Forma spotkań – indywidualne i/lub grupowe (odpowiednio do potrzeb mieszkańców).

Podczas spotkań będzie udzielane wsparcie w postaci poradnictwa rodzinnego i socjalnego zgodnie ze zgłaszanym przez mieszkańców problemem.

Dzięki spotkaniom grupowym zostanie stworzona płaszczyzna do budowania potencjału społeczności lokalnej. Rozmowa z mieszkańcami pozwoli także na aktualizację problemów występujących w budynku socjalnym.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców!!!