Jak co roku Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w partnerstwie z Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej w Gorzowie Wielkopolskim realizuje projekt „Gorzów Wielkopolski bez przemocy” w  ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”- edycja 2022.

Celem programu jest rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Wszystkie zaplanowane w tym roku działania są dedykowane mieszkańcom Gorzowa Wielkopolskiego, w tym:

  • Aplikacja mobilna „GORZÓW BEZ PRZEMOCY” na telefon/tablet z systemem ANDROID. Aplikacja będzie zawierała niezbędne informacje z zakresu przemocy w rodzinie, w tym lokalne i ogólnopolskie dane kontaktowe, wykaz podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasoby pozyskane dzięki realizacji projektów;
  • Plakat z kodem QR, który ułatwi dostępność aplikacji „GORZÓW BEZ PRZEMOCY”. Kod po zeskanowaniu umożliwi zainstalowanie aplikacji mobilnej. Plakaty będą umieszczone w najbardziej uczęszczanych miejscach publicznych;
  • Szkolenie online dla przedstawicieli ochrony zdrowia z zakresu realizacji procedury „Niebieskiej Karty” oraz aspektów psychologicznych problemu przemocy domowej (czynniki ważne dla przedstawicieli ochrony zdrowia);
  • Sylabus z zakresu przemocy w rodzinie dla przedstawicieli ochrony zdrowia- uzupełnienie panelu szkolenia w formie elektronicznej. W sylabusie znajdą się niezbędne informacje, akty prawne i dokumenty do pobrania;
  • Forum eksperckie- dla każdego kto chciałby się zwrócić z problemem przemocy zaplanowano forum eksperckie, które będzie realizowane przez pracowników socjalnych Sekcji ds. przemocy, psychologa GCPR oraz przedstawiciela Policji.

Zapraszamy do udziału i korzystania z proponowanych działań.