Jak co roku Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w partnerstwie z Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej w Gorzowie Wielkopolskim realizuje projekt „Gorzów Wielkopolski bez przemocy” w  ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”- edycja 2022.

Celem programu jest rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Wszystkie zaplanowane w tym roku działania są dedykowane mieszkańcom Gorzowa Wielkopolskiego, w tym:

Działanie 1 – Aplikacja mobilna „GORZÓW BEZ PRZEMOCY” na telefon/tablet z systemem ANDROID. Aplikacja będzie zawierała niezbędne informacje z zakresu przemocy w rodzinie, w tym lokalne i ogólnopolskie dane kontaktowe, wykaz podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasoby pozyskane dzięki realizacji projektów.

Działanie 2 – Plakat z kodem QR, który ułatwi dostępność aplikacji „GORZÓW BEZ PRZEMOCY”. Kod po zeskanowaniu umożliwi zainstalowanie aplikacji mobilnej. Plakaty będą umieszczone w najbardziej uczęszczanych miejscach publicznych.

Działanie 3 – Szkolenie online dla przedstawicieli ochrony zdrowia z zakresu realizacji procedury „Niebieskiej Karty” oraz aspektów psychologicznych problemu przemocy domowej (czynniki ważne dla przedstawicieli ochrony zdrowia).

Działanie 4 – Sylabus z zakresu przemocy w rodzinie dla przedstawicieli ochrony zdrowia- uzupełnienie panelu szkolenia w formie elektronicznej. W sylabusie znajdą się niezbędne informacje, akty prawne i dokumenty do pobrania.

Ważnymi działaniami w projekcie „GORZÓW WIELKOPOLSKI BEZ PRZEMOCY” dedykowanymi specjalnie dla przedstawicieli ochrony zdrowia jest: szkolenie dla przedstawicieli ochrony zdrowia oraz sylabus z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Panel szkoleniowy jest przygotowany w formie prezentacji multimedialnej z nagraną narracją online. Natomiast sylabus stanowi uzupełnienie panelu szkoleniowego  z zakresu przemocy domowej- zawiera niezbędne informacje , akty prawne i dokumenty do pobrania. Zarówno szkolenie jak i sylabus zostały przekazane drogą elektroniczną do przedstawicieli podmiotów ochrony zdrowia na terenie miasta, w tym przychodni rodzinnych, NFZ, Izby lekarskiej i Izby Pielęgniarek i Położnych. Materiały zostały przekazane do wykorzystania w dowolnym czasie i bezterminowo.

Poniższy link zawiera trzy elementy:

  1. Prezentację  multimedialną z nagraną narracją: Realizacja procedury „Niebieskiej Karty” – aspekty prawne oraz zadania przedstawicieli ochrony zdrowia (Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie- Anna Sadzik i Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim- Agata Kądziołka).
  2. Prezentację multimedialną z nagraną narracją: Problem przemocy w rodzinie- aspekty psychologiczne. Czynniki ważne dla przedstawicieli ochrony zdrowia. (Psycholog GCPR Bartłomiej Faściszewski).
  3. SYLABUS Z ZAKRESU PRZEMOCY W RODZINIE DLA PRZEDSTAWICIELI OCHRONY ZDROWIA-  uzupełnienie panelu szkolenia online. SYSLABUS zawiera niezbędne informacje i dokumenty do pobrania.

LINK DO POBRANIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1rjW_xG2_44TgaFaYinJWzaIwwv5s_xfY

Zachęcamy do korzystania z materiałów.

Działanie 5 – Forum eksperckie- dla każdego kto chciałby się zwrócić z problemem przemocy zaplanowano forum eksperckie, które będzie realizowane przez pracowników socjalnych Sekcji ds. przemocy, psychologa GCPR oraz przedstawiciela Policji.

Zapraszamy do udziału i korzystania z proponowanych działań.