Realizatorzy projektu:

  • Pracownicy socjalni Zespołu Pracy Socjalnej nr 1-Koordynator projektu Natalia Waszkiel

Partnerzy;

  • psycholog – Oksana Tymchuk

Termin realizacji:

  • kwiecień- grudzień 2024 r.

Założenia projektu:

Projekt skierowany jest do opiekunów tymczasowych małoletnich obywateli Ukrainy, szczególnie do osób nieznających języka polskiego, które doświadczają m.in. trudności w przystosowaniu się do życia w Polsce, problemów opiekuńczo-wychowawczych z małoletnimi pozostającymi pod ich opieką. Projekt ma na celu dzielenie się doświadczeniem w pokonywaniu trudności, otrzymanie wsparcia emocjonalnego oraz nabycie umiejętności przezwyciężania trudnej sytuacji życiowej.

Cel główny:

Zapewnienie wsparcia emocjonalnego i pomocy w realizacji obowiązków opiekuna tymczasowego

Cele szczegółowe:

  • utworzenie grupy wsparcia dla Opiekunów Tymczasowych,
  • podnoszenie samooceny, rozwój własnych zasobów oraz samoświadomości,
  • pomoc w przezwyciężaniu problemów i rozwiązywaniu ich,
  • podniesienie świadomości z zakresu uzyskania pomocy specjalistów na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego,
  • wsparcie psychologiczne.

 

powrót