DDP logo

Ośrodek wsparcia – Dom Dziennego Pobytu ul. Hejmanowskiej 5 w Gorzowie Wielkopolskim.

Dom Dziennego Pobytu funkcjonujący w strukturach Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie, jest jednostką przeznaczoną dla osób starszych, niepełnosprawnych, których funkcjonowanie w społeczeństwie zaczyna ulegać różnego rodzaju ograniczeniom. Ośrodek dysponuje 35 miejscami, zapewnia pomoc w organizacji życia i zaspokajaniu potrzeb społeczno – kulturalnych np. zajęć kulturalno – oświatowych, życia towarzyskiego, samopomocy koleżeńskiej.

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzonych w formie dziennego domu reguluje Uchwała nr XXXV/613/2021 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2021 r. opublikowana w Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 20 kwietnia 2021 r. poz. 936 zmieniona uchwałą Nr LIX/1044/2023 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia 2023 r. opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 8 lutego 2023 r. poz. 417.

ikonka_pdf Uchwała Nr XXXV/613/2021

 

OZPS za 2020 rok Uchwała Nr LIX/1044/2023

 

ikonka_pdf Regulamin Organizacyjny Domu Dziennego Pobytu