II edycja

„Przygoda dla Seniora”

Termin realizacji:
11.06.2019 r.
w godz.9.00 do 16.30
wycieczka autokarem do Lubniewic

Cel główny :

Integracja seniorów z różnych dzielnic miasta Gorzowa Wielkopolskiego z seniorami z Lubniewic.

Cele szczegółowe :

 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów
 • nawiązanie kontaktów interpersonalnych
 • nawiązanie relacji społecznych
 • wzmocnienie seniorów na płaszczyźnie emocjonalnej
 • zaspokojenie potrzeby akceptacji i szacunku do osób starszych
 • dostarczenie pozytywnych przeżyć spędzania czasu wolnego, na świeżym powietrzu
 • wypracowanie u seniorów nawyków wyjścia z domu/mieszkania
 • propagowanie kontrolowanego i zdrowego stylu życia
 • niwelowanie skutków osamotnienia
 • propagowanie zorganizowanych form spędzania czasu wolnego tj. aktywne spędzenie czasu wolnego poprzez zwiedzanie Szlaku Michaliny Wisłockiej, zwiedzanie Szlaku Królewskiego, pływanie łódkami po jeziorze

Beneficjenci projektu:

Seniorzy – mieszkańcy miasta Gorzowa Wielkopolskiego borykający się z problemami: osamotnienia, przewlekłymi chorobami, niepełnosprawnością, poczuciem nieprzydatności, wykluczeniem społecznym oraz seniorzy z terenu Lubniewic.

Partnerzy projektu:

 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniewicach reprezentowany przez Panią Ewelinę Niwald – kierownika Ośrodka
 • Stowarzyszenie Lubniewickie – Klub Seniora „Gorące Serca” reprezentowany przez Panią Danutę Blatkiewicz – Przewodniczącą Stowarzyszenia.

………………………………………………………………………………………………

         Dnia 11.06.2019r. odbyła się kolejna edycja projektu zainicjowanego w roku 2018, którego celem w tym roku była integracja seniorów z różnych dzielnic miasta Gorzowa Wielkopolskiego z seniorami z Lubniewic.
Seniorzy – mieszkańcy miasta Gorzowa Wielkopolskiego borykający się z problemami: osamotnienia, przewlekłymi chorobami, niepełnosprawnością udali się autokarem do Lubniewic w celu aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu i propagowania zdrowego stylu życia.
Po przybyciu na miejsce przemierzono na pieszo Miłosny Szlak Michaliny Wisłockiej oraz zwiedzono Szlak Królewski. Po sporej dawce aktywności na seniorów z Gorzowa czekali już przedstawiciele OPS Lubniewice wraz ze Stowarzyszeniem Lubniewickim- Klubem Seniora „Gorące Serca” przygotowali oni wspólna biesiadę przy grillu, której celem była integracja. Dodatkową atrakcją dla seniorów były rejsy domkami na wodzie (Houseboats), którymi przemierzaliśmy lubniewickie jeziora. Mimo upalnego dnia wszyscy uczestnicy projektu dobrze się bawili, wymieniali doświadczeniami, chętnie nawiązywali nowe znajomości, wspominali dawne czasy. Seniorzy z Gorzowa otrzymali drobne upominki od seniorów z Lubniewic w postaci folderów, ulotek na temat zwiedzanych szlaków oraz atrakcji na terenie Lubniewic. Po wspólnej integracji przy grillu seniorzy pomimo zmęczenia zadeklarowali dalszy udział w działaniach projektowych zaplanowanych na miesiąc wrzesień 2019, kiedy to seniorzy gorzowscy będą w ramach rewizyty gościć seniorów z Lubniewic. Podczas tej wizyty seniorzy będą podążać szlakiem kulturalnym miasta Gorzowa zwiedzając Muzeum Lubuskie, Filharmonię Gorzowską i Teatr im. Juliusza Osterwy oraz integrować się w Miejskim Centrum Kultury przy kawie, herbacie, cieście. Spotkanie to będą im umilać słuchacze Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Władysława Ciesielskiego w Gorzowie Wlkp.

powrót