Moduł I
od 01.03.2022 r. do 31.08.2022 r. – rozpatrzenie wniosków po zakończeniu naboru.

Moduł II
od 01.03.2022 r. do 31.03.2022 r. – semestr letni
od 01.09.2022 r. do 10.10.2022 r. – semestr zimowy

 

powrót