Zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych, kuratorów przyjmowane są wyłącznie osobiście lub za pośrednictwem poczty:

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Walczaka 42
66–400 Gorzów Wielkopolski

 

powrót