Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego wg wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 listopada 2022 r. (poz. 2443).

Do wniosku dołącza się rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej  w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

 

powrót