Termin realizacji: 02-07 września 2024 r.

Realizatorzy projektu:

  • Pracownicy socjalni GCPR ZPS 4
  • Instruktor Terapii ds. Uzależnień GCPR Tomasz Manikowski

We współpracy:

Fundacja Tomka Manikowskiego „Dogonić Marzenia”

Opis działania:

Zorganizowanie biegu dookoła województwa lubuskiego, którego zadaniem będzie zwrócenie uwagi na grupy wykluczone społecznie, bądź zagrożone wykluczeniem oraz promowanie życia wolnego od uzależnień. W każdym miejscu docelowym na trasie biegu, organizowane będą spotkania lokalnej społeczności z ludźmi z pasją, którym udało się odnieść zwycięstwo nad samym sobą.

Założenia projektu:

Cel główny:

Integracja społeczna grup wykluczonych z powodu uzależnienia, przybliżenie problemu,
oraz konsekwencji z tym związanych takich jak: bezdomność, utrata praw rodzicielskich, zaburzony system funkcjonowania. Poprzez bieg chcemy pokazać, że człowiek jest kluczem samym w sobie do rozwiązywania problemów życiowych.

Cele szczegółowe:

  • Spotkania z osobami, które poprzez pasje skutecznie wychodzą z nałogu.
  • Zapobieganie nawrotom choroby alkoholowej i innym uzależnieniom poprzez:

– aktywizację lokalnych grup wsparcia,

– zapewnienie poczucia przynależności i wspólnoty osób wykluczonych,

– podniesienie poczucia własnej wartości.

  • Uświadomienie rodzicom biologicznym dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
    iż poprzez przezwyciężanie aktualnych problemów są w stanie odzyskać pełnię praw rodzicielskich.
  • Promowanie GCPR i jego działalności na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
  • Pokazanie alternatywnych sposobów wychodzenia z nałogu.

 

 

 

powrót