Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Wniosek  o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych należy złożyć do 30.11.2022 r.

Wnioski złożone po tej dacie pozostawia się bez rozpoznania.

 

powrót