Sekcja ds. asysty rodzinnej
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Jagiełły 7
pokój nr 23
66-400 Gorzów Wielkopolski

Telefon kontaktowy:
tel. 95 715 13 22