Od lutego 2024 r., Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Rozwój” realizuje zadanie publiczne w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej tj. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych Edycja 2024, finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

„Asystent Osobisty osoby z niepełnosprawnością” przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych w stopniu ZNACZNYM z niepełnosprawnością SPRZĘŻONĄ. Oznacza to, iż na orzeczeniu o niepełnosprawności muszą wystąpić minimum 2 symbole chorób.
Ilość godzin asystentury przyznana osobie z niepełnosprawnością, zależy od indywidualnych potrzeb (od 200 do 860 godzin na rok 2024).
Asystentura jest realizowana w miejscu zamieszkania osób z niepełnosprawnością i jest BEZPŁATNA.

Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Rozwój”
ul. Grobla 4
66-400 Gorzów Wlkp.
www.lubuskie.org.pl