Dodatek dla gospodarstw domowych jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę mającym zniwelować rosnące ceny gazu skroplonego LPG, oleju opałowego, peletu drzewnego. drewna kawałkowego lub innego rodzaju biomasy.

Zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości,  wypłacania oraz wysokość dodatku węglowego oraz właściwość organów w tych sprawach reguluje ustawa z dnia 15 września 2022 r.  o  szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022, poz. 1967).

 

powrót