Opis projektu:
Od czego uzależniają się dzieci i młodzież? Jak zapobiegać uzależnieniom? Na jakie wyzwania profilaktyczne powinni odpowiedzieć rodzice? W jaki sposób pomóc dzieciom, u których problem już się rozwinął? To pytania na które chcę odpowiedzieć realizując projekt socjalny. Poprzez warsztaty i wykład chcę dotrzeć do dzieci i ich rodziców aby nakreślić problem uzależnień behawioralnych, zajęcia będą prowadzone przez specjalistę terapii uzależnień zatrudnionego w tut. Centrum.

Cel główny:
Zwiększenie wiedzy i świadomości w zakresie uzależnień behawioralnych

Cele szczegółowe:

  • upowszechnienie i pogłębianie wiedzy na temat profilaktyki uzależnień behawioralnych
  • propagowanie kontrolowanego i zdrowego stylu życia

Przewidywane efekty:

  • zwiększenie wiedzy na temat uzależnień behawioralnych
  • uświadomienie zagrożeń czyhających we współczesnej technice
  • zaprezentowanie świadomego i mądrego korzystania z urządzeń wirtualnych
  • podniesienie poziomu świadomości i wiedzy rodzica odnośnie występujących zagrożeń
  • integracja uczestników programu

Termin i miejsce realizacji zadania:
Projekt realizowany będzie przez pracowników tut. Centrum w placówce przyjaznej dzieciom i rodzinom.
Termin realizacji: wrzesień 2018 roku

Beneficjenci:
Rodziny i dzieci zamieszkali na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Realizatorzy:

  • pracownik socjalny ZPS nr 4 Irena Mazurkiewicz
  • specjalista terapii uzależnień Łukasz Krzeszowski

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie Zespół Pracy Socjalnej nr 4 przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 4 ul. Kobylogórska w miesiącu wrześniu 2018 rok zrealizował projekt socjalny ,, Mam świadomość, mam wiedzę”, w ramach którego został przedstawiony problem uzależnień behawioralnych . Odbyły się warsztaty z uczniami klas czwartych na temat uzależnień behawioralnych. Uczniowie zapoznali się z pojęciem uzależnienia, jego skutkami oraz wpływem na zachowanie.

powrót