Projekt socjalny: „Razem przeciwko Covid”

Termin realizacji:
Styczeń – czerwiec 2021r.

Realizatorzy:
Pracownicy socjalni ZPS nr 2

Do kogo jest skierowany projekt:
Seniorzy 60+ oraz osoby samotne i niepełnosprawne ruchowo jak również osoby na kwarantannie.

Cel główny:
Zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych beneficjentów poprzez dostarczenie art. pierwszej potrzeby.

Cele szczegółowe:
– ochrona beneficjentów przed zagrożeniem zarażenia wirusem Covid-19,
– zapewnienie dostępu do żywności,
– przeciwdziałanie pogorszeniu się stanu zdrowia beneficjentów.
– wsparcie emocjonalne beneficjentów,

Działania:
Projekt zakładał wsparcie seniorów 60+ oraz osoby samotne, niepełnosprawne ruchowo z rejonu ZPSnr2. Pomoc była również świadczona osobą samotnym przebywającym na kwarantannie z terenu Gorzowa. Realizatorzy projektu dostarczali zakupione artykuły pierwszej potrzeby ze środków własnych beneficjentów. Realizacja projektu odbyła się w godzinach pracy pracowników GCPR, którzy mogli zakupić żywność, leki czy środki czystości.