Projekt mający na celu pomoc osobom skazanym, które w niedalekiej przyszłości będą kończyli odbywanie kary pozbawienia wolności. Spotkania będę odbywały się raz na kwartał i mają za zadanie pomóc odnaleźć się w nowej rzeczywistości.
Zostaną przeprowadzone zajęcia ze skazanymi przebywającymi w Zakładzie Karnym w zakresie możliwości ubiegania się o pomoc oraz wsparcia po opuszczeniu ZK. Zajęcia będą mieć charakter prezentacji multimedialnej oraz indywidualnych rozmów ze skazanymi w zakresie indywidualnej pomocy socjalnej. Każdy z uczestników spotkania otrzyma pisemną informację podsumowującą, z praktycznymi wskazówkami gdzie można się udać po pomoc po opuszczeniu Zakładu Karnego oraz jakie dokumenty są potrzebne by taką pomoc uzyskać.

Projekt realizowany przez Zespół Pracy Socjalnej nr 1 Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

powrót