Refundacja podatku VAT jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę mającym zniwelować rosnące ceny paliw gazowych.

Zasady i tryb refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do odbiorcy paliw gazowych reguluje ustawa z dnia 15 grudnia  2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 ).

 

powrót