Mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego mogą uzyskać od pracowników zespołu informację na temat:

  • czym jest piecza zastępcza;
  • jak zostać rodzicem zastępczym,
  • jakie trzeba spełniać warunki by zostać rodziną zastępczą.

Funkcjonującym rodzinom zastępczym z terenu miasta Zespół ds. pieczy zastępczej zapewnia:

  • wsparcie koordynatorów;
  • pomoc psychologiczną;
  • udział w szkoleniach;
  • udział w grupach wsparcia.

Zespół ds. pieczy zastępczej Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie organizuje również we współpracy z rodzinami zastępczymi, fundacjami i organizacjami pozarządowymi cykliczne imprezy okolicznościowe, takie jak:

  • Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego;
  • Mikołajki;

Ponadto ZPZ umożliwia rodzinom zastępczym nawiązanie wzajemnych kontaktów, wymianę informacji oraz doświadczeń na mniej oficjalnych wydarzeniach, takich jak integracyjne ognisko, zajęcia sportowe.

powrót