Nabór wniosków do Pilotażowego Programu „AKTYWNY  SAMORZĄD”

link aktywacyjny SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON)

https://sow.pfron.org.pl/

 

powrót