Projekt socjalny: „Twórcza rodzina”

Termin realizacji: wrzesień-październik 2021 r.

Realizatorzy:
Zespół Pracy Socjalnej nr 2

Do kogo jest skierowany projekt:
Do rodzin z dziećmi

Cel główny:
Celem projektu było wzmocnienie więzi między dziećmi a rodzicami poprzez wspólne wykonywanie prac plastycznych i zajęcia muzyczne.

Cele szczegółowe:
Pokazanie uczestnikom, że wspólna zabawa to najlepszy czas na bycie razem.

Działania:
Zabawy edukacyjno-kreatywne rodzin z pracownikiem socjalnym