W 2020 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Działanie 7.5. Usługi społeczne Miasto Gorzów Wielkopolski pozyskało dotację na realizację projektu zatytułowanego „Pokoleniowy most – czyli od juniora do seniora”.

Projekt realizowany na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego przewiduje:
1) prowadzenie Klubu Integracji Międzypokoleniowej, dysponującego 30 miejscami, czynnego 5 dni w tygodniu, w którym realizowany będzie bogaty program zajęć edukacyjnych, kulturalnych i sportowo-rehabilitacyjnych;
2) prowadzenie Klubu Wsparcia Dziecka dla dzieci z placówek wsparcia dziennego oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych, czynny 5 dni w tygodniu;
3) prowadzenie Klubu Wsparcia Seniora dla 30 osób, czynnego 5 dni w tygodniu;
4) prowadzenie poradni specjalistycznej (konsultacje wychowawcze, poradnictwo socjalne, poradnictwo pedagogiczno-psychologiczne), w tym organizację warsztatów kompetencji wychowawczych dla rodziców.

Projekt jest skierowany do łącznie 240 osób.

W kwietniu 2021 r. uruchomiona została poradnia specjalistyczna, w ramach której osoby korzystające z pomocy społecznej osoby, rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, a także osoby planujące sprawować lub sprawujące pieczę zastępczą, mogą skorzystać z oferty placówki – poradnictwo psychologa/ terapeuty rodzinnego, mediacje, warsztaty kompetencji wychowawczych.

Obsługa klientów poradni specjalistycznej realizowana jest przez Fundację „Pozytywka” w Gorzowie Wielkopolskim. Obecnie działalność placówki prowadzona jest w siedzibie ww. organizacji przy ul. Kobylogórskiej 103. Docelowo planowane jest jej przeniesienie do obiektu, znajdującego się przy ul. Puszkina 1.

Przed udaniem się do placówki wskazany jest kontakt telefoniczny pod numerem 661 730 003 w celu uzgodnienia terminu wizyty.

Z dniem 7 września 2021 r. poradnia specjalistyczna zostaje przeniesiona na ul. Puszkina 1.

 

Harmonogram pracy kwiecień 2023 r. – czerwiec 2023 r.

OZPS za 2020 rok Harmonogram pracy poradni specjalistycznej