Wychodząc na przeciw potrzebom osób starszych przedstawiciele GCPR, Fundacji Ad Rem, Stowarzyszenia Człowiek w Potrzebie – Wolontariat Gorzowski i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” dnia 25 lutego 2016 r. podpisali porozumienie o współpracy na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.

To wspólna realizacja zadań na rzecz poprawy jakości funkcjonowania starszych i niepełnosprawnych Gorzowian w szczególności poprzez pomoc w czynnościach dnia codziennego, takich jak:

  • utrzymanie czystości i porządku w mieszkaniu,
  • zakupy spożywcze (lub innych niezbędnych) za pieniądze osoby wymagającej wsparcia,
  • udzielania pomocy w przygotowaniu i podaniu prostych posiłków lub dostarczenie obiadów z miejsca stołowania się,
  • dostarczania żywności z Centrum Charytatywnego
  • udzielania pomocy w organizacji czasu wolnego,
  • załatwiania pilnych spraw bieżących.

Usługi realizowane są przez wolontariuszy, nieodpłatnie.

Wolontariuszami w większości są osoby niepełnosprawne, które pomimo własnych ograniczeń niosą pomoc innym. W swoich działaniach wspierani są przez pracowników WTZ i ŚDS.

Seniorzy, którym pomagamy, mogą w sposób godny, korzystając ze wsparcia mieszkać u siebie, co niewątpliwie poprawia jakość ich życia.

Współpraca z uczniami uczy wzajemnego szacunku i zrozumienia, a także odpowiedzialności.

Każda osoba, która chce skorzystać z pomocy powinna skontaktować się
z Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie,
tel.
519 319 540 lub bezpośrednio z pracownikiem socjalnym.

powrót