Kierownik Zespołu ds. pieczy zastępczej
Ewa Kowalska-Waleniak
tel. 95 715 13 10
506 355 132

Siedziba ZPZ:
ul. Puszkina 3
66-400 Gorzów Wielkopolski

Telefon kontaktowy:
95 715 13 13
95 715 13 12
fax: 95 715 13 96

 1. Iwona Bacztub – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
  tel. 516 499 634, 95 715 13 10
 2. Katarzyna Szyszko – Specjalista pracy socjalnej
  tel. 785 054 360, 95 715 13 10
 3. Katarzyna Mulawka – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
  tel. 516 499 633, 95 715 13 10
 4. Małgorzata Radziejewska – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
  tel. 503 437 394, 95 715 13 10
 5. Marlena Lewandowska – Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
  tel. 506 355 139, 95 715 13 10
 6. Agnieszka Olek-Uniczko – Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
  tel. 506 355 129, 95 715 13 13
 7. Kamila Meller – Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
  tel. 798 702 184, 95 715 13 13
 8. Aleksandra Śwital – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
  tel. 519 319 790, 95 715 13 12
 9. Anna Laskowska – Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
  tel. 506 355 111, 95 715 13 13
 10. Anna Smoleń – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
  tel. 785 054 359, 95 715 13 10
 11. Magdalena Kurałowicz – Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
  tel. 785 054 358, 95 715 13 10