Wnioski składa się w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie, Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, ul. Teatralna 26.

Godziny pracy:

7:30 – 15:30 – poniedziałek, środa, czwartek
7:30 – 16:30 – wtorek
7:30 – 14:30 – piątek

Telefon

Informacja 95 71 51 304

 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

  1. uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
  2. słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie ww. terminów.

 

powrót